Individuele zanglessen

Op een gezonde, ontspannen manier je stem gebruiken, dat is het doel! Om de stem vrij te laten klinken en optimaal tot zijn recht te laten komen, besteed ik veel aandacht aan technische aspecten als ademtechniek, houding, articulatie en resonansvorming. Daarnaast staan een zeggingsvolle tekstdeclamatie en een doorleefde interpretatie centraal. Naar behoefte kunnen ook de beginselen van de algemene muziekleer in de lessen worden verwerkt. Door praktische oefeningen leer je je de technische vaardigheden van het zingen eigen te maken, waarna we deze in het repertoire verder uitwerken. Het kan daarbij om solistische liederen of rollen gaan, maar evengoed om een koorpartij waarbij je wel wat extra steun kunt gebruiken. Omdat je lichaam bij het zingen je instrument is, legt ieder zijn of haar eigen weg af in het proces van vocale ontwikkeling. Maar het einddoel is vaak hetzelfde: de eigen stem zo leren ontdekken en beheersen dat je zingend kunt overbrengen waar het hart vol van is! Iedereen met motivatie is van harte welkom, ongeacht niveau, ervaring of leeftijd. De zanglessen worden gepland naar de mogelijkheden van beider agenda’s, waarmee een optimale flexibiliteit is gewaarborgd. De kosten bedragen €50,-/uur en worden per zangles gefactureerd.

Meer weten over Individuele zanglessen?