Stemvorming

Steeds meer koren kiezen ervoor om hun vocale prestaties verder te ontwikkelen door in stemvorming te investeren. Vaak wordt er al tijdens de reguliere repetities veel aandacht aan de koorklank besteed, maar is er de behoefte om er ook eens een professioneel zanger naar te laten luisteren en aan te laten werken. Even je volledig op de kwaliteit van de klank richten, collectief of per stemgroep werken aan zaken als adem, houding, klinkervorming, resonans, het kan in korte tijd al een enorm verschil maken in het klinkend eindresultaat dat een koor weet neer te zetten.
De stemvorming kan uiteraard op de wensen van dirigent en koor worden afgestemd en op een door henzelf te bepalen locatie worden gegeven.

Meer weten over Stemvorming?