Stemtesten

Weten of alle zangers nog bij de goede partij staan. Inventariseren hoe het er met de individuele stemmen voor staat. Altijd goed om de actuele vocale stand van zaken weer eens in kaart te brengen! Een uitstekende manier om inzicht te krijgen of er koorleden naar een andere partij moeten verhuizen, veranderingen in de opstelling wenselijk zijn, of dat bij het inzingen aan bepaalde vocale aspecten extra aandacht moet worden besteed. Voor een breder draagvlak, een objectief oor en het inbrengen van extra vocale expertise, kiezen veel koren ervoor om een onafhankelijk zangpedagoog te raadplegen om tijdens de stemtesten het voortouw te nemen en voor de dirigent een klankbord te vormen bij de te nemen beslissingen. Bent u op zoek naar zo’n onafhankelijk professioneel oor, neem dan contact met mij op. Mijn stemtesten worden uiteraard op de wensen van dirigent en koor afgestemd en op een door henzelf te bepalen locatie afgenomen.

Meer weten over Stemtesten?